Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

Cách làm khách hàng mua hàng ngay tại cửa hàng

" Bạn chủ động giúp khách hàng thử đồ nhưng họ không muốn khách "Cách ứng đối saiNếu anh/chị thích thi có thể thử ạ.Đây là mẫu mới của cữa hàng chúng tôi, anh/chị thử xem sao.Bộ này cũng rất đẹp, anh/chị thử xem sao ạ. >>>>Xem…

Cách tiếp đón khách hàng mua quần áo khéo léo nhất

Khách hãng đang do dự:Để tôi cân nhác đã.Ứng đối sai1. Khống cẩn phải suy nghĩ đâu ạ, bộ này rat hợp với quý khách,2. Bộ này rít đẹp, quý khách còn phân vân điểu gì nữa ạ? {Không nói không rằng, bắt đầu sáp xếp ỉại đồ).3. Vậy cũng được ạ,…

Làm hài lòng khách hàng đến mua quần áo

Tình huống 2 Khách hàng đã thích một món đồ nhưng người đi cùng lại nói: “Tớ nghĩ cũng bình thường, hay chúng ta qua chõ khác xem. ”Ứng đối sai1. Không, tôi nghĩ nó rất đẹp mà.2. Đây là mâu chủ đạo tiong mùa này của chúng tôi đẩy.3. Mẫu nảy…

Thời trang nhân dân thời Nguyễn – Pháp thuộc

Triều Nguyễn (1802-1945), vương triều cuối cùng của giai cấp phong kiến nước ta. càng về sau càng tỏ ra hất lực với bộ máy thông trị hoàn toàn phụ thuộc vào sự chi huy của thực dân Pháp.Đáu thời Nguyễn, trang phục của vua quan cũng được qui…

Trang phục Triều Đình thời Bắc Thuộc

Vua Gia Long lên ngôi năm 1802 - sau đó là các vua Minh Mạng. Thiệu Trị. Tự Đức...Trạng phục của cạc vua, các hoàng thân, hoàng tứ, các quan vàn võ đẩu đời Nguyễn có nhiều loại mủ. áo. xiêm, đai. hia... được sử dụng trong các dịp nghi lẻ…

Trang phục truyền thống thời Trần

Triều Lý suy vong, triều Trần nôi tiếp (1225-1400). Ngày làm lễ nhường ngôi, hni bên sán điện, có mặt đầy đủ độ tưởng các đội Kim Ngô. Vũ Vệ, Vũ Tiệp, Vũ Lâm. Phụng Quốc... cầm khí gioi đứng giàn hầu. Thái úy Trần Thủ Độ mặc võ phục, đeo…