Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

Thời trang thời Hùng Vương

Đất nước Việt Nam năm trong vùng Đông Nam A. thuộc miên nhiệt đới ẩm. Thế đất kéo dài từ Bắc xuôhg Nam, nên khí hậu hai miến có khác nhau. 0 miến Bắc có bốn mùa tương đồi rõ rệt: xuân, hạ. thu. đông. 0 miên Nam. ít thây những ngày giá rét,…