Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Browsing Category

Đẹp Blog

Tình huống 2 Khách hàng đã thích một món đồ nhưng người đi cùng lại nói: “Tớ nghĩ cũng bình thường, hay chúng ta qua chõ khác xem. ”Ứng đối sai1. Không, tôi nghĩ nó rất đẹp mà.2. Đây là mâu chủ đạo tiong mùa này của chúng tôi đẩy.3. Mẫu nảy rất độc đáo, sao lại không đẹp được chứ?4. Người khác nói…