Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

Trang phục truyền thống thời Trần

Triều Lý suy vong, triều Trần nôi tiếp (1225-1400). Ngày làm lễ nhường ngôi, hni bên sán điện, có mặt đầy đủ độ tưởng các đội Kim Ngô. Vũ Vệ, Vũ Tiệp, Vũ Lâm. Phụng Quốc… cầm khí gioi đứng giàn hầu. Thái úy Trần Thủ Độ mặc võ phục, đeo gươm đứng bên tả điện. Lý Chiêu Hoàng đội mủ miện, mặc áo long con. ngự trên báo tọa, sai tuyên đọc tờ chiếu nhường ngôi. Bài chiếu đọc xong, Chiêu Hoàng đứng lên nâng mù miện từ đau mình, đội cho Tran cảnh, đồng thời cởi áo bào khoác lên người Trần Cảnh. Trần Cảnh phụng chiêu bước lẽn bảo tọa nhận ngôi hoàng đê.


Trên nền tảng truyền thông, đất nước Đại Việt thời Tran, với ỷ chí sắt đá tự lập tự cường của triều đình và của toàn dân, ba lần thắng quân xam lược Nguyên – Mông – đã phát triển mạnh mẽ nhiều mặt. về nghề dệt, thời gian này nhãn dân ta đã có nhiều loại vái bỏng, vải gai, lụa, lĩnh, sa, the, nái, sồi, đoạn. gam. vóc… Nghề thêu cũng phát, triển.

>>>>>Xem thêm: 3 mẹo giúp giảm đau chân cho người đi giày cao gót

TRANG PHỤC TRIỀU ĐÍNH


Ngay từ buổi đầu, nhà Trần đã khôi phục chê độ trung ương tập quyền, lập thèm nhiều cơ quan chuvên trách, đặt thêm nhiều chức quan. Và. để biểu thị sự phán chia cấp bậc trong các ban. ngạch cho rõ chức phận, triều đình định lại qui chế về mũ. áo, các loại vải và màu sắc cho các quan:
Năm Hưng Long thử tám. quan võ dùng kiểu mũ áo mới. Quan vãn đội mũ kiểu chữ dinh màu đen. Tụng quan đội mũ toàn hoa (mũ hoa thủng có hai vòng vàng dinh à hai bên) màu xanh như kiêu cũ. cửa tay áo các quan văn, võ rộng từ 9 tấc đến 1 thước 2 tấc (khoảng từ 30cm-40cm), kiểu hẹp từ 8 tấc (khoảng 27cm) trở xuông thì không được dùng. Tụng quan không được mặc xiêm. Sau đó lại cho phép các quan đội mũ chừ đinh, thêm miếng lụa bọc tổc màu tía pha màu biếc (bịt lên đầu dùng đè buộc tóc lụi. bỏ thừa về đằng sau). Vương hầu nào tóc dài thi đội mù triều thiên, người nào tóc ngắn thi đội bao cân

>>>>Xem thêm: Nồi nấu cháo cho bé BBcooker – sản phẩm không thể thiếu

Thời gian này vua đội mũ bình thiên, mũ qụyển vân. hay mũ phù dung, mặc áo côn. đeo đai lưng kim long, cỏ áo đính là trăng, khấn két tua vàng, ngọc cháu. Còn có loại mủ gọi là mũ tè đằng (đan bằng mây chuốt nhỏ), khâm ngọc thạch bích nê. Những trường hợp nghi lễ, vua còn mặc áo giao lĩnh (áo tràng vạt, áo cổ tràng) bằng sa màu vàng, đội mủ cô thao rủ.
Ngoài ra các tước vương đội mũ củng thần (cố trang trí con ong. con bướm bằng vàng, nhiều it, to nhỏ tùy theo cấp bậc). Thân vương mặc áo tiêu kim tử phục (áo màu tía thêu kim tuyến). Hầu, Minh tự mặc áo phượng ngu’ tú phục (áo thêu chim phượng, cá). Một sỗ tước phẩm khác đội mủ miện như kim ngàn gián đạo (vàng xen bạc), hoặc bằng bạc. Các loại mũ này chí dùng khi đại lẻ. thường lề chỉ dội khăn và mặc áo tía. Đai lưng bằng da tê haybằng vàng tùy theo phẩm trật, hột đểu bảng ngà voi. Các nội quan hầu cận, bậc cao mặc phàm phục, đội mũ dương thường đính con ong. con bướm váng, bậc trung thì áo mũ sãc chẽ hơi giam, bậc dưới mặc áo màu tía. dội mũ dương thường màu tía. Khăn đội lúc thường của quan bậc cao hay dùng nhung màu tía xen màu biếc, có 6 tua kết sau khăn. Đai đeo ngang. Bậc trung, kết tua tía, bậc dưới, tua đen, khảm quanh ngọc, vàng, đồi mồi… Chạnh chương, nội nhân các cục chi hậu và thị vệ nhân bách tác… dội mũ bòn hoa.

>>>>Xem thêm: Thời trang thời Hùng Vương

Đèn năm Thuận Tông thứ tám ra lệnh câm các quan không được dùng áo tay rộng, chi cho dùng áo tay hẹp (sử liệu để lại không nói rồ kích thước cụ thê rộng, hẹp đèn đáu). Năm sau. lại qui định mù áo của các quan vãn. võ: nhất phẩm thì màu tia; nhị phẩm màu đại hỏng; tam phẩm màu hồng điểu, tử phẩm màu lục; ngũ. lục. that phẩm màu biếc; bát. cửu phẩm màu xanh. Người không có phẩm hàm va hạng sủng nô (người hau dược vua sủng ái) màu trắng. Nội thị mặc quần hai ông, không dùng xiêm.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.