Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

Xử lý tình huống khi cửa hàng quá tải khách hàng

Ứng đối sai1. Một lúc nữa anh/chị quay lại nhé? Anh/chị đợi cho một chút để em phục vụ vị khách kìa xong đã nhé.Mặc kệ dù khảch hỏi.Phân tích vẩn đềNhững đối đáp trên sẽ khiến cho khách hàng cảm thấy bị bỏ mặc, không được tòn trọng. Mặc kệ…

Cách làm khách hàng mua hàng ngay tại cửa hàng

" Bạn chủ động giúp khách hàng thử đồ nhưng họ không muốn khách "Cách ứng đối saiNếu anh/chị thích thi có thể thử ạ.Đây là mẫu mới của cữa hàng chúng tôi, anh/chị thử xem sao.Bộ này cũng rất đẹp, anh/chị thử xem sao ạ. >>>>Xem…

Cách tiếp đón khách hàng mua quần áo khéo léo nhất

Khách hãng đang do dự:Để tôi cân nhác đã.Ứng đối sai1. Khống cẩn phải suy nghĩ đâu ạ, bộ này rat hợp với quý khách,2. Bộ này rít đẹp, quý khách còn phân vân điểu gì nữa ạ? {Không nói không rằng, bắt đầu sáp xếp ỉại đồ).3. Vậy cũng được ạ,…