Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

Trang phục Triều Đình thời Bắc Thuộc

Vua Gia Long lên ngôi năm 1802 - sau đó là các vua Minh Mạng. Thiệu Trị. Tự Đức...Trạng phục của cạc vua, các hoàng thân, hoàng tứ, các quan vàn võ đẩu đời Nguyễn có nhiều loại mủ. áo. xiêm, đai. hia... được sử dụng trong các dịp nghi lẻ…

Trang phục truyền thống thời Trần

Triều Lý suy vong, triều Trần nôi tiếp (1225-1400). Ngày làm lễ nhường ngôi, hni bên sán điện, có mặt đầy đủ độ tưởng các đội Kim Ngô. Vũ Vệ, Vũ Tiệp, Vũ Lâm. Phụng Quốc... cầm khí gioi đứng giàn hầu. Thái úy Trần Thủ Độ mặc võ phục, đeo…

Trang phục nhân dân thời Lý

Ngoài một sỏ ít tư liệu thành văn chí' nói vẽ trang phục triểu đinh, còn đôi với áo quần của nhãn dân, ngày nay ta đành tham khảo những hiện vật như tượng tròn, tượng nôi của thời này để biết được những thông tin tôi thiểu ve qui cách may…

Trang phục triều đình thời Lý

Triều đại nhà Lý (1009 - 1225), kinh đỏ từ Hoa Lư dời về thành Đại La, gọi là Thăng Long. Năm 1054, đặt. tên nước là Đại Việt.Sau những đêm dài tăm tối, nước Đại Việt vươn mình trong ánh sáng rực rỡ của một quốc gia phong kiến độc lập. Với…

Trang phục thời Ngô-Đinh-Tiền Lê

Vào nửa sau thê kỳ III trước công nguyên, Thục Phán, một thu lĩnh người Au Việt từ miền trèn đã tràn xuống đánh chiếm nước Văn Lang, thống nhát hai lãnh thổ, dựng nên nựớe Au Lạc. dời dô từ miền núi xuống đồng bằng. Thời ký này đồ sắt phát…

Màu sắc của trang phục thời Văn lang

Màu sắc của trang phục thời dựng nước không có nhiều hiện vật đê khảo cứu, nhưng ta có thế phỏng đoán trang phục của người Việt cổ ít nhiều cũng đã dùng những màu như trên đã kế.Do điểu kiện sống bằng săn bắn, hái lượm, đánh bát cá hoặc làm…

Thời trang thời Hùng Vương

Đất nước Việt Nam năm trong vùng Đông Nam A. thuộc miên nhiệt đới ẩm. Thế đất kéo dài từ Bắc xuôhg Nam, nên khí hậu hai miến có khác nhau. 0 miến Bắc có bốn mùa tương đồi rõ rệt: xuân, hạ. thu. đông. 0 miên Nam. ít thây những ngày giá rét,…