Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

Thời trang nhân dân thời Nguyễn – Pháp thuộc

Triều Nguyễn (1802-1945), vương triều cuối cùng của giai cấp phong kiến nước ta. càng về sau càng tỏ ra hất lực với bộ máy thông trị hoàn toàn phụ thuộc vào sự chi huy của thực dân Pháp.
Đáu thời Nguyễn, trang phục của vua quan cũng được qui định tỉ mi nhu’ ở những triều đại phong kiến trước và được đặt trong sự quan lý của Bộ lễ.

TRANG PHỤC THIẾU ĐÍNH


Trang phục khi cày tịch điển ‘7;:
■ Đội mũ cửu long màu vàng, mặc long bào hẹp tay.
– Đai, hia như khi duyệt binh.
Dự lễ càv tịch điên, hoàng tử các cõng đội mũ dát vàng, mặc áo bào đỏ hẹp tay. Các quan văn võ, như chấp sự mặc bào màu lam, hẹp tay, quan võ đội mũ đầu hố, quan văn đội mũ văn công, xuân thu, bát cửu phàm đội mũ anh cân. mặc áo màu hẹp tay, dây lưng bàng lụa màu lam.
Gia Long nãm thứ 5 (1806). nhà vua ban chiêu qui định phẩm phục đại triều và thường triều cho các hàng văn võ, tóm lược như sau:
Phârn phục đại triều quan văn:
Các quan từ trên nhất phẩm đên chánh thất phẩm, tòng thất phẩm đêu đội mũ cánh chuồn đầu tròn, nhưng tùy cấp bậc thấp, cao mà được đính ít hay nhiều vàng, bạc, đá quí… ở trên mũ. 

>>>>Xem thêm: Cách làm món cơm chiên Mexico vô cùng đơn giản

Áo mãng bào cô tròn. Chức cao nhát thì màu tía rồi đên các hàng thấp: màu lục. lam, xanh, đen… Từ chức chánh, tòng tứ phẩm trở xuống mặc áo bào hoa.
Đai. thán màu đỏ. trang sức vàng, ngọc. bạc. đồi mồi… Mặt trước và sau áo hình mãng bốn móng, còn thì hình con hạc…
Xiêm thỏu con tiên hạc xen lẫn hoa sắc đỏ. Chánh, tòng tam phẩm: thêu cẩm kê; chánh, tòng ngũ pham thêu vân nhạn; chánh, tòng lục phâm thêu bạch nhan; chánh thất phẩm thêu con cò. Hia, màu đen, mủi vuông. Tất viền gấm.

Phẩm phục thường triều quan văn:

Từ trên nhất phẩm đến chánh tam phẩm, tòng tam phẩm đội mù văn công, trang sức băng vàng có hai dải đính hoa vàng, cấn ngọc. Ao bằng sa đoạn, màu xanh, lục, lam. đen. v.v…, hoặc thêu hoa, cổ chéo màu trắng. Bổ tử nền vàng thêu tiên hạc. Xiêm, hia, tất gióng như phám phục đại triều.
Từ chánh tứ phẩm, tòng tứ phẩm đến chánh, tòng lục phẩm đội mũ đông pha, phía trước, phía sau cài một hoa bằng vàng, còn hình giao long, hình hoa khác bằng bạc cả. Áo bằng sa đoạn, màu xanh, lam. lục, cổ chéo… Bổ tử nển đó, thêu chim công (chánh, tòng tứ phẩm), thêu vân nhạn (chánh, tòng ngũ phẩm), thêu bạch nhàn (chánh, tòng lục phẩm). 

>>>>Xem thêm: 5 sản phẩm công nghệ số ấn tượng nhất sự CES 2018

Chánh thất phẩm, tòng thất phẩm đến chánh cửu phấm, tòng cửu phẩm đội mũ văn tú tài. Kiểu may, màu sắc áo và hia, tất giông cấp bậc trên. Bố tử, bậc chánh nền đỏ, bậc tòng nền xanh. Chánh, tòng thất phẩm thcu hình con cò; chánh bát phẩm con kê xích; chánh cửu phẩm thêu chim liêu, chim thuần. Xiêm màu xanh, lục tùy ý nhưng hai bên không thêu hoa chùm.
Phẩm phục đại triều quan võ:
Trên nhất phẩm đến chánh lục phẩm, tòng lục phẩm đểu đội mũ phác đầu cánh chuồn vuông. Tùy theo cấp bậc từ thấp đến cao mà hai cánh, mép được viển bạc, vàng, đá quí…
Áo mãng bào màu tía cổ tròn, (trên nhất phẩm), màu xanh, lục, lam, đen… tùy ý (cấp bậc dưới nhất phẩm).
Từ chức chánh, tòng tứ phẩm trở xuông, mặc bào hoa.
Đai, thân màu đỏ. trang sức vàng hoặc bạc, hay đồi mồi… Xiêm thêu kỳ lân xen hoa màu đỏ (trên nhất phẩm), thêu bạch trạch, sư tử, hố, báo, gấu (dưới nhất phẩm đến chánh, tòng lục phẩm).

>>>>>Xem thêm: Trang phục thời Ngô-Đinh-Tiền Lê

 
Phẩm phục thường triều quan võ:

Trên nhất phấm đến chánh tam phẩm, tòng tam phẩm đội mũ hố đầu nạm vàng. Ao bằng sa đoạn màu xanh, lục, lam đen… tùy ý, cho đên tam phẩm théu hoa cũng được, cổ áo chéo, màu trắng. Bổ tử nển kim tuyên, thêu kv lân (trên nhất phẩm và chánh, tòng nhất phám), chánh, tòng nhị phẩm thêu bạch trạch (một giông thú thẩn bí), sư tử (chánh, tòng tam phẩm).
Từ chánh tứ phẩm, tòng tứ phẩm đến chánh, tòng lục phẩm đội mũ xuân thu. Áo, xiêm, hia, tất như cấp bậc trên. Bổ tử thêu hình hố (chánh, tòng tứ phẩm), báo vằn (chánh, tòng ngũ phẩm), gấu (chánh tòng lục phẩm).
Từ chánh thất phẩm đến chánh, tòng cửu phẩm đội mũ anh trung. Áo, xiêm. hia. tất như cấp bậc trên. Bổ tử nền xanh, thêu beo (chánh, tòng thất phấm), té ngưu (chánh, tòng cửu phẩm).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.